Terapi Individu


Bagi klien yang memerlukan rawatan dari segi kefungsian anggota, kemandirian dalam pengurusan diri dan berdikari dalam melakukan kegiatan harian, pihak Yayasan menawarkan rawatan terapi individu, yang dilaksanakan oleh pegawai jurupulih carakerja dan fisioterapi. Rawatan yang diberikan ini lebih bergantung kepada spesifikasi permasalahan yang dialami oleh klien selepas penilaian dilakukan, dan setiap perkembangan akan direkodkan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*